فروش اقساطی یخچال فریزر

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر یخچال فریزر خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.یخچال فریزر دوو مدل 1077GW سفید براق
   
  یخچال فریزر دوو مدل 1077GW سفید براق
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.850.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


یخچال فریزر دوو مدل 1077LW سفید چرم
   
  یخچال فریزر دوو مدل 1077LW سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.950.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


یخچال فریزر دوو مدل 1077Ti تیتانیوم
   
  یخچال فریزر دوو مدل 1077TI تیتانیوم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 196 سانتی متر   پهنا : 67 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.100.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0291GW سفید براق    
  یخچال فریزر دوو مدل 0291GW سفید براق
  ظرفیت : 28 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 6.150.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0291LW سفید چرم    
  یخچال فریزر دوو مدل 0291LW سفید چرم
  ظرفیت : 28 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 6.300.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر دوو مدل 0291SS استیل    
  یخچال فریزر دوو مدل 0291SS استیل
  ظرفیت : 28 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 6.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا 24 فوت    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0250SW سفید
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 200 سانتی متر   پهنا : 69 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا 24 فوت اقساط    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0250TI تیتانیوم
  ظرفیت : 24 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 200 سانتی متر   پهنا : 69 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 3.900.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

شرایط اقساطی یخچال اسنوا 0262 سفید چرم    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0262LW سفید چرم
  ظرفیت : 26 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا 0262 استیل    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0262SS طرح استیل
  ظرفیت : 26 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 82 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.900.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 0271    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275SW سفید براق
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.000.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر اسنوا مدل 0271    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275LW سفید چرم
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.200.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

سرایط اقساط یخچال فریزر اسنوا    
  یخچال فریزر اسنوا مدل 0275TI تیتانیوم
  ظرفیت : 27 فوت   60 ماه ضمانت کمپرسور
  ارتفاع : 180 سانتی متر   پهنا : 86 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 6.300.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت سفید چرم    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت هومبار سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.100.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت 530    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت هومبار سیلور
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.200.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی یخچال فریزر هیمالیا دیفرنت سفید چرم    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت آبریز دار سفید چرم
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.050.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی یخچال هیمالیا 530    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل دیفرنت آبریز دار سیلور
  ظرفیت : 24 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 202 سانتی متر   پهنا : 73 سانتی متر
  پـیش پـرداخت  : 4.200.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

یخچال فریزر هیمالیا امگا اقساط    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس سفید چرم
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

قیمت یخچال فریزر هیمالیا امگا اقساط    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس تیتانیوم
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.450.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

قیمت یخچال فریزر هیمالیا امگا اقساط    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس استیل
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.750.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  

قیمت یخچال فریزر هیمالیا امگا هوم بار سفید    
  یخچال فریزر هیمالیا مدل امگا پلاس هوم بار سفید چرم
  ظرفیت : 28 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 190 سانتی متر   پهنا : 85 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 5.500.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر سینجر ابریز دار
   
  یخچال فریزر سینجر مدل 3300WD سفید
  ظرفیت : 14 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 163 سانتی متر   پهنا : 55 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 2.600.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر سینجر ابریز دار سیلور
   
  یخچال فریزر سینجر مدل 3300SD سیلور
  ظرفیت : 14 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 163 سانتی متر   پهنا : 55 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 2.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


قیمت یخچال فریزر سینجر
   
  یخچال فریزر سینجر مدل 4300WD سفید
  ظرفیت : 14 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 163 سانتی متر   پهنا : 55 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 2.700.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه  


شرایط خرید اقساطی سینجر
   
  یخچال فریزر سینجر مدل 4300SD سیلور
  ظرفیت : 14 فوت   30 ماه ضمانت
  ارتفاع : 163 سانتی متر   پهنا : 55 سانتی متر
  پـیش پـرداخت : 2.800.000 تومان   اقـساط : 4 الی 5 فقره چک
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام گرفته شود.   مشخصات دستگاه