ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین 
 ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دوو

                     

 
  ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین ماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشینماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشینماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین
 
 ماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین ماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشینماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشینماشین لباسشویی دووماشین لباسشویی دووماشین
 
 ماشین لباسشویی دوو
 ماشین لباسشویی دوو

   
  ماشین لباسشویی دوو مدل 8100 سری ویوا
  ظرفیت شستشو : 8 کیلو   نوع موتور : تسمه ای - 1000 دور
  برنامه شستشو : 15 برنامه   گارانتی : 24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 1.230.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

   
  ماشین لباسشویی دوو مدل 8100 سری ویوا
  ظرفیت شستشو : 8 کیلو   نوع موتور : تسمه ای - 1000 دور
  برنامه شستشو : 15 برنامه   گارانتی : 24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 1.230.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

   
  ماشین لباسشویی دوو مدل 8100 سفید
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 1.230.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

   
  ماشین لباسشویی دوو مدل 8100 سفید
  ظرفیت : 8 کیلوگرم   موتور تسمه ای
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 5.200.000 تومان   4 قـسـط به مبلغ : 1.230.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه