فروش اقساطی ماشین لباسشویی

 
   لطفا قبل از انتخاب مدل مد نظر ، از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ از موجودی کالا استعلام بگیرید.
   اگر لباسشویی خاصی مد نظر دارید با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید تا قیمت و شرایط خدمتتون ارسال شود.


ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9000C    
  لباسشویی دوو سری سنیور مدل DWK-9000C سفید
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.050.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.300.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9000S    
  لباسشویی دوو سری سنیور مدل DWK-9000S سیلور
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.050.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.300.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8240    
  لباسشویی دوو سری ویوا مدل DWK-8240 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  12 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.780.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.730.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8243    
  لباسشویی دوو سری ویوا مدل DWK-8243 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.950.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.300.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8540 V    
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-8540 V سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.800.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.200.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8543 V    
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-8543 V تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.280.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9540 V    
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-9540 V سفید
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.000.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.280.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 9 کیلو دوو مدل DWK 9543 V    
  لباسشویی دوو سری پریمو مدل DWK-9543 V تیتانیوم
  ظرفیت : 9 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   130 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 5.150.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.350.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 7 کیلو دوو مدل DWK 7100    
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-7100 سفید
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.550.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.620.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 7 کیلو دوو مدل DWK 7103    
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-7103 تیتانیوم
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.600.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.650.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8100    
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-8100 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.650.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.650.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 8 کیلو دوو مدل DWK 8103    
  لباسشویی دوو سری کاریزما مدل DWK-8103 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.700.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.700.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی 7 کیلو اسنوا 71200    
  لباسشویی اسنوا سری هارمونی مدل SWM-71200 سفید
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 3.500.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 1.600.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی 7 کیلو اسنوا 71204
   
  لباسشویی اسنوا سری هارمونی مدل SWM-71204 تیتانیوم
  ظرفیت : 7 کیلو   موتور تسمه ای - 1000 دور
  15 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  : 2.800.000 تومان   6 قـسـط به مبلغ : 1.500.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس 84516    
  لباسشویی اسنوا سری اکتا پلاس مدل SWM-84516 سفید
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 4.900.000 تومان   5 قـسـط به مبلغ : 2.200.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  


ماشین لباسشویی اسنوا اکتا پلاس 84518
   
  لباسشویی اسنوا سری اکتا پلاس مدل SWM-84518 تیتانیوم
  ظرفیت : 8 کیلو   موتور دایرکت درایو - 1400 دور
  14 برنامه شستشو   124 ماه ضمانت موتور
  پـیش پـرداخت  : 3.900.000 تومان   8 قـسـط به مبلغ : 1.600.000 تومان
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 5 کیلو 5207    
  لباسشویی آبسال مدل REN5207W سفید
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 700 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

ماشین لباسشویی آبسال 5 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN5207S سیلور
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 700 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN5210W سفید
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN5210S سیلور
  ظرفیت : 5 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   4 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 6 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN6210W سفید
  ظرفیت : 6 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

نمایندگی فروش لباسشویی ابسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN6210S سیلور
  ظرفیت : 6 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1000 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN7012W سفید
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7 کیلو    
  لباسشویی آبسال مدل REN7012S سیلور
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

بهترین ماشین لباسشویی آبسال    
  لباسشویی آبسال مدل REN7112W سفید
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه  

لباسشویی آبسال 7112    
  لباسشویی آبسال مدل REN7112S سیلور
  ظرفیت : 7 کیلوگرم   موتور تسمه ای - 1200 دور
  14 برنامه شستشو   24 ماه ضمانت
  پـیش پـرداخت  :   5 قـسـط به مبلغ :
  لطفا از موجودی و قیمت نهایی استعلام بگیرید.   مشخصات دستگاه